Lyngerupvej 61

2008

2008

Carla Pagh ca 1908

 
Folketælling 1906

 

 

                       Husets historie og udvikling

 

Opført i 1880 i pudset mursten, muligvis med stråtag. Huset er oprindelig opført som erhverv med bolig.

Jernstøberiet blev nedlagt i 1896, hvorefter det blev sadelmageri, ejet af en mand der hed Pagh.

Følgende er modtaget af Jørgen Pagh Jensen, oldebarn til Sadelmager Pagh:
Lyngerupvej 61:
Ernst Kristian Ferdinand Pagh (født 1868) kom fra Frederikssund og indrettede sig som sadelmager i huset pr. 1/11-1896. Han blev gift i 1897 med Ane Johanne Rasmussen fra Føvling, Jylland - og fik i årene 1898-1907 børnene Julie, Carla, Niels Johan, Christian og Grethe. (Desuden et barn, som døde som spæd). I huset boede desuden en lærling, samt i perioder andre slægtninge. Sadelmagerværkstedet gik godt, men Ernst holdt sig en del for sig selv og overlod kundekontakten til sin kone. Familien var nært knyttede til Hjemmegården på den anden side af vejen (Dysagervej 99) - hvor gårdejer Karl Jensen kun havde ét barn (Anna Petra, født 1898). Børnene tilbragte meget af deres barndom på Hjemmegården. Skolegang var på Landerslev skole (1.-3.kl.) og Femhøj skole (4.-5.kl.).
Begge drengene blev gårdejere, henholdsvis Viemosegård og Østergård (begge i Dalby). Pigerne blev alle gift og flyttede til København. Ernst blev enkemand i 1932 - og solgte få år senere huset (ca. 1935??)
Han tilbragte sit otium hos sønnen Christian på Østergård. han døde i 1953, fik i alt 7 børnebørn, hvoraf ingen i dag har tilknytning til egnen.

Otto og Kai Larsens forældre ejede huset og de 2 drenge arvede huset efter dem. De byggede huset om til 2 lejligheder.

Otto's datter og svigersøn (Sonja og Ebbe Bredahl Christensen) flyttede ind som nygifte.

Otto's bror Kai, boede der også på et tidspunkt med sin kone Else.

Kai og Else købte senere en ejendom på Beckersvej (Gerlev).

 

I 1970'erne var huset lejet ud gennem kommunen til et ægtepar fra Færøerne.

I 1978 lejede Marianne Mortensen huset med forkøbsret. Hun lejede den ene lejlighed ud til Vinnie og Bjarne Jacobsen.

I 1979 køber Marianne Mortensen huset og søger om at nedlægge den ene lejlighed og får tilladelsen, grundet at hun har 2 børn. Vinnie og Bjarne bliver derefter sagt op.

Marianne Mortensen får lavet 1 kæmpestue, åben til nyt Invita køkken/alrum. Een stor gang, vaskerum, yderligere et disponibelt rum samt badeværelse med kar. Fyrrum, 1 soveværelse og 1 kammer samt gæstetoilet. Inden da var der spand og vaskehus i skuret.

Marianne Mortensen sælger huset i 2005 til Erik og Mai-Britt Petersen, der i 2008 får lagt nyt tag på den del af bygningen der indeholder gang, vaskerum og disponibelt rum.

Byggeår 1880 Etager 1
Boligareal 120 m2 Kælderareal  
Garage/Carport     Matrikel nr 20F
Grundstørrelse 1082 Tilsluttet kloak Ja

Yderligere oplysninger, f,eks tidligere ejere:

1880 - 1896  Jernstøberi

1910 -  1935 Sadelmageri ved Pagh

                     Forældrene til Otto og Kai Larsen

                     Otto og Kai Larsen

197x - 1978  Kommunen har udlejnings ret

1979 - 2005  Marianne Mortensen

2005 -           Erik og Mai-Britt Petersen