Landerslevvej 20

 

2008

Beskrivelse af Matr. Nr. 31b Lyngerup by, Gerlev sogn, Hornsherred tidligere Frederiksborg Amt.

Den lidt ejendommelige trekant, der idag omkranses af Lille Lyngerupvej og Landerslevvej, rummer grundene Landerslevvej 20, 22 og 24, er opstået på et tidspunkt efter nedlæggelsen af 3. etape af den midtsjællendske jernbane i 1936, hvor man har ført Landerslevvej tilbage til sit formentlig oprindelige forløb.

Jorden har tilhørt Makkegaard og er frasolgt omkring 1950 for nr 20 og 22 til ??? Christiansen. Efter hans død i 1961 udmatrikulerede enken Jenny Christiansen, nr 20 og solgte til sin svoger, *mælkeforpagteren fra Lyngerup Mejeri, Tage Christiansen.

Tage Christiansen, lod i 1962 opføre et 55 m2 typehus i træbeton elementer, indeholdende køkken, bad, stue, soveværelse og 2 kamre. I 1964 opførtes en 38 m2 garage i gasbeton og i 1972 blev der indlagt centralvarme, indtil da havde huset været opvarmet med en petroleumskakkelovn i stuen og tanken placeret i badeværelset.

I en kort periode efter Mejeriets nedlæggelse, har der været drevet Minkfarm på grunden, vist nok også af Tage Christiansen, der mellem 1976 og 1980 solgte ejendommen til Jens Ole Willumsen og Ingerlise Jørgensen, senere Willumsen, der næsten samtidig har foretaget en radikal ombygning:

De to bygninger er blevet sammenbygget med en ca. 3 m2 mellembygning og garagen inddraget i beboelsen, således at badeværelse og soveværelse er flyttet ud i den tidligere garage, der også indeholder et fyrrum, entre samt værksted/bryggersrum. Det oprindelige hus rummer derefter et køkken, der er forøget med ca. 2,5 m2 stue og 2 kamre.

I 1986 opførtes en carport med redskabsrum og i 1988 en 20 m2 udestue.

I 1989 tilsluttes ejendommen offentlig kloak.

I 1992 sælger J.O. og I I Willumsen ejendommen til Henrik Øhlenschlæger, der straks inddrager det største kammer i stuen og i de kommende år lader alle frie ydremure isolere udvendig, således at det meste af bygningen i dag (2008) fremstår træbeklædt.

Samtlige ydredøre og vinduer er udskiftet i forbindelse med ombygningen og en del igen indenfor de sidste 5 år. Centralvarmen er ændret fra olie til gas i 2006 og samtidig er der lagt nye gulve i stue, køkken og entre.

Selv om en tegning fra garagens opførelse beskriver den som tækket med bølgeeternit, har den tilsyneladende lige som resten af huset altid været tækket med pap, med ensidig hældning mod øst. Taget er renoveret med nyt pap mellem 1999 og 2004.

 

*  En mælkeforpagter kørte en eller flere faste ruter i egen bil og solgte mælk, smør og ost mm. direkte til forbrugeren.  

Byggeår 1962/64 Etager 1
Boligareal 95 Kælderareal 0
Garage/Carport 1   Matrikel nr 31B
Grundstørrelse 765 Tilsluttet kloak Ja

Yderligere oplysninger, f,eks tidligere ejere: