Landerslevvej 1 (Makkegaard)

 

2008

 

                       Husets historie og udvikling

Nyt stuehus i 1870.

Tegltag i 1948, som stadig holder (2008).

Tagetage udnyttet i 1977, således at den samlede bolig nu udgør ca 250 m2.

 

Erik Bjørn Nielsen fortæller:

Gården blev traditionelt drevet af min farfar.

Driften blev, af min far, udvidet og nogle store ombygninger skete i 1943, -47 og -53.

Da jeg overtog gården i 1971 var der 12 køer med opdræt. 15 grisesøer og 80 fodersvin. 1 traktor og 2 heste.

I 1975 udvidede jeg til 60 køer, 100 ungkreaturer, 25 grisesøer, 200 folesvin. 3 traktorer og endnu en gård på 25 ha.

i år 2000 blev det meste af jorden og besætningen solgt fra, således at gården i dag udgør 4 1/2 ha.

Byggeår ca 1820 Etager 1
Boligareal oprindelig 100

udbygget til 250

Kælderareal 10
Garage/Carport     Matrikel nr 1A
Grundstørrelse oprindelig 20 ha

nu 4 ½ ha

Tilsluttet kloak Ja

Yderligere oplysninger, f,eks tidligere ejere:

xxxx - 1901  (Erik Bjørn Nielsens Oldefar)

1901 - 1941 Kristian Nielsen (Erik Bjørn Nielsens farfar)

1941 - 1971 Erik Bjørn Nielsen (Erik bjørn Nielsens far)

1971-           Erik Bjørn Nielsen