Buen 5

 

 

Lyngerup Mølle 1937

 

                       Husets historie og udvikling

Møllegrunden

I 1999 købte vi nabogrunden ( Buen 5). Grunden er på 2317 m2. Her lå tidligere Lyngerup Mølle, som blev revet ned i 1955, hvorfor vi meget naturligt kalder grunden for Møllegrunden. Der er kun en enkelt lille betonbygning tilbage fra møllens tid – motorhuset – som vi i dag bruger som hønsehus.

I år 2000 byggede vi et nyt hegn rundt om hele Møllegrunden. Vi har herefter fast haft høns samt i perioder gæs og ænder. Af og til låner vi får eller heste, som holder græsset nede.

Møllegrunden ligger også i byzone, men er ikke byggemodnet.

Byggeår   Etager  
Boligareal   Kælderareal  
Garage/Carport     Matrikel nr  
Grundstørrelse 2317 Tilsluttet kloak  

Yderligere oplysninger, f,eks tidligere ejere:

1955-             Nedrevet

1999-             Klaus og Anette Forup