I forsommeren 2009 påbegyndte DONG en nedtagning af alle de gamle luftledninger.

 

Billeder