Lokalplan 17

 

Nabohøring: Rideskole
Forslag til Lokalplan 29B

 

Nabohøring: Lyngerupvej 39
Lokalplan 29B

 

 
Lokalplan 29C

 

Grusgravning
Forslag til lokalplan 41

 

 
Udstykning af Mejerigårdsvej 23 Lov om private veje