Denne side vil indeholde diverse historiske oplysninger om byen. Der vil endvidere være en  del billedmateriale.