Regnskab for Lyngerup Bylaug

for perioden 30. november 2001 til 7. november 2002

Bankindestående pr. 27. november 2001                                             kr.   15.263,91

Indtægter:

Renteindtægter                         kr.   345,76

Kontingent for 2001, 2 medl. kr. 100,00 Kontingent for 2002, 76 medl. kr. 3.800,00 Tilbageb., erhv.fors., legeplads kr. 623,75 Overskud fra Skt. Hans-fest kr. 432,00

Indtægter i alt                           kr. 5.301,51             kr. 5.301,51

Udgifter:

Generalforsamling, 2001               kr.   204,50

Juletræ, 2001                              kr.    635,00

Forsikring af legeplads 2002     kr.    651,25

Losseplads, Kyndby                kr.   511,00

Græsslåning, 2 gange               kr.   200,00

Arbejdsdag i byen                    kr.    282,00

Byggetilladelse, læskur             kr.    711,00

Materialer, læskur                     kr. 4.535,00

Udgifter i alt                             kr. 7.729,75           kr.-7.729,75

Periodens resultat                                                  kr.-2.428,24           kr.   -2.428,24

Bankindestående pr. 7. november 2002                                          kr. 12.835,67