Referat af bestyrelsesmøde i Lyngerup Bylaug torsdag d. 26.09.2002

Tidspunkt:         Torsdag d. 26.09.2002 fra kl. 19.30 til 22.00.
Sted:                    Hos Michael Laudrup


Deltagere:          PiaBronée                     Suppleant                                Mejerigårdsvej/Strædet

Heidi D. Nielsen            Best.medlem                            Mejerigårdsvej/Strædet

Klaus Forup                  Formand/Best.medlem             Landerslevvej/Buen

Michael Laudrup           Best.medlem                            Søndervangen

Per Schou                     Kasserer/Best.medlem

Afbud:                 Carl Peter Elgaard        Suppleant                                  Landerslevvej/Buen

Frans-Fagus Larsen      Best.medlem                             Lyngerupvej/Gl. Dalbyvej

Fraværende:      Claus Johannesen            Suppleant                                Lyngerupvej/Gl. Dalbyvej

Lars Jacobsen                Suppleant for kasserer

Bjarne Hansen                Suppleant                                Søndervangen

Ad. l - Gennemgang af sidste referat samt opfølgning på dette

Michael har på bylaugets vegne budt velkommen til nye beboere på Søndervangen.

Klaus påpeger at fremmødet vedr. opstilling/oprydning til sankthans var for dårlig, idet kun Frans og

Klaus mødte op!

Arbejdsdag d. 03.08.02 blev aflyst, da der ikke var noget specielt vigtigt at lave. Michael tog opstilling

ved 5.-maj-stenen for at meddele dette, men ingen mødte op!

Heidi har undersøgt mulighed for opsætning af ekstra gadelygte på Mejerigårdsvej (på mast ved Jørn

og Gitte). Dette vil koste 4000-5000 kr. som vejens beboere selv skal betale.

Referat blev herefter godkendt.

Ad. 2 - Status ved kassereren

Per har udbetalt kr. 500,00 til Koordinationsrådet i Jægerspris losseplads-sag. Per har udbetalt kr. 200,00 til Bjarne Hansen for græsslåning på Søndervangen. Sankthans-arrangementet gav et overskud på kr. 623,75.

Erhvervsforsikringen for Søndervangen er ophørt. Per har modtaget kr. 432,00 retur. P.t. er Bylaugets beholdning kr. 12.761,67.

Ad. 3 - Det nye halvtag ved rundkørslen

Klaus har modtaget byggetilladelse 02.09.02. Denne kostede kr. 700,00. Byggetilladelsen er

midlertidig og kan tilbagekaldes!

Bestyrelsen samt festudvalget bygger halvtaget færdig søndag d. 13.10.02 kl. 11.00. Samtidig ryddes

for ukrudt.

Klaus kontakter Jørgen Schou og Bo Hansen vedr. dette.

Pia kontakter Tinglysning vedr. evt. servitutter der skal overholdes (feks. farve på tag).

Per kontakter Vibeke Schou vedr. køb af alle manglende materialer.

Frans undersøger mulighed for at plante et nyt juletræ.

e:\bylaug\260902b.doc                                               Referent: Klaus Forup                                                                             Side 1/2