Generalforsamling i Lyngerup Bylaug

torsdag d. 07.11.2002

kl. 19.30 på loppemarkedet


Velkommen til årets generalforsamling, hvor der er følgende punkter på dagsordenen:

1.   Valg af dirigent og referent

2.                 Formandens beretning v/Klaus Forup

3.                 Aflæggelse af det reviderede regnskab v/Per Schou

4.                 Vedtægtsændringer vedr. §3 Ledelse

De nuværende vedtægter er trykt bag på denne seddel.

Bestyrelsen foreslår at ændre §3 i vedtægterne, så den lyder som følger:

Bestyrelsen består af Formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

For at sikre, at alle dele af Lyngerup repræsenteres, opdeles i følgende fire vej-områder:

-  Lyngerupvej og GI. Dalbyvej

-  Landerslevvej, Buen, Holmegårdsvej og Lille Lyngerupvej

-  Mejerigårdsvej og Strædet

-  Søndervangen

Formanden repræsenterer automatisk hans/hendes vejområde. Kassereren repræsenterer ikke et vej-område.

De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de tre resterende vej-områder.

Der vælges to suppleanter til bestyrelsen; en 1. suppleant og en 2. suppleant.

Hvis et vej-område ikke kan stille med kandidater til bestyrelsen, går posten til et af de andre vej-områder. Bestyrelsen

samt suppleanter er på valg hvert år med mulighed for genvalg. Alle medlemmer er opstillingsberettiget.

Formand og Kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og

sekretær.

Revisor og revisor-suppleant er ligeledes på valg hvert år med mulighed for genvalg.

(dette medfører mindre justeringer i enkelte af de øvrige paragrafer).

5.                 Behandling af indkomne forslag

6.                 Valg til bestyrelsen

(forhåbentlig efter den nye §3 - se punkt 4).

7.                 Fastsættelse af kontingent

8.                 Festudvalgets beretning

Om det forløbne og kommende års arrangementer.

9.                 Kommende arrangementer i Lyngerup Bylaug v/Michael Laudrup

10. Eventuelt

Herefter demonstrerer Torben Pedersen sin hjemmeside om Lyngerup

http://homel9.inet.tele.dk/lyngerup/