Regnskab for Lyngerup Bylaug

for perioden 23. november 2000 fil 29. november 2001

Bankindestående pr. 23. november 2000                                              kr.   12.402,85

Indtægter:

"Renteindtægter                         kr.    281,98

Kontingent for 2001, 81 medl.   kr. 4.050,00

Udlejning af telte                      kr.    200,00

Overskud fra Skt. Hans-fest      kr.    231,00

Indtægter i alt                            kr. 4.762,98           kr. 4.762,98

Udgifter:

Juletræ                                    kr.   625,00

Forsikring af legeplads 2001      kr.   625,00

Bårebuket                                kr.   400,00

Arbejdsdag i byen                     kr.   252,00

Udgifter i alt                            kr. 1.902,00           kr.-1.902,00

Periodens resultat                     "                           kr. 2.860,98           kr.     2.860,98

Bankindestående pr. 27. november 2001                                          kr.   15.263,83

                                                                                                       ===========