Generalforsamling i Lyngerup Bylaug

Torsdag d. 29/11 2001 kl. 19.30 på loppemarkedet Dagsorden


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Vedtægtsændring vedrørende festudvalget

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand

På valg: Frans-Fagus Larsen. Modtager ikke genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Peter Dalgård Nielsen. Modtager ikke genvalg Michael Laudrup. Modtager genvalg Klaus Forup. Modtager genvalg Claus Johannesen, suppleant. Modtager genvalg Carl Peter Elgård, suppleant. Modtager genvalg

8. Valg af kasserer og suppleant

På valg: Per Schou. Modtager genvalg

9. Valg af revisor og suppleant

På valg: Pia Broneé. Modtager ikke genvalg

Allan Laurens, suppleant. Modtager genvalg

10. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50,-kr.

11. Juletræsbelysning i rundkørslen v. Klaus Forup

12. Festudvalget beretter for året der gik. Valg til festudvalg

13. Evt.

Filmen Danmark (PH-1935) vises. Forslag der ønskes behandlet afleveres til bestyrelsen senest d. 22/11.

Bestyrelsen

 

http://home19.inet.tele.dk/lyngerup/