Regnskab for Lyngerup Bylaug

for perioden 30. november 1999 til 23. november 2000

Bankindestående pr. 30. november 1999                                                                        kr. 11.468,77

Indtægter:

Renteindtægter                                           kr.   99,81

Kontingent for 2000, 85 medl.                  kr. 4.250,00

Udlejning af telte                                       kr. 800,00

Overskud fra Skt. Hans-fest                     kr. 641,00

Indtægter i alt                                           kr. 5.790,81                 kr. 5.790,81

Udgifter:

Forsikring af legeplads 2000                     kr. 578,00

Bårebuketter                                            kr. 1.000,00

Gaver                                                       kr. 319,75

Køb af telte                                              kr. 1.400,00

Arbejdsdag i byen                                    kr. 150,00

Opsætning af borde og stole                     kr. 1.409,00

Udgifter i alt                                              kr. 4.856,75                 kr.-4.856,75

Periodens resultat                                                                         kr. 934,06                    kr.    934,06

Bankindestående pr. 23. november 2000                                                                     kr. 12.402,85


Lyngerup, den        22/11  2000                                       Lyngerup, den 22/11 2000

^>C UoV                                                                                                      ^?J^ Y^rc^-^-_______

         Per Schou, kasserer                                                       Pia Bronée, revisor