Generalforsamling i Lyngerup Bylaug

Torsdag d. 23/11 2000 kl. 19.30 på loppemarkedet

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand

På valg: Frans-Fagus Larsen. Modtager genvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Peter Dalgård Nielsen. Modtager genvalg

Michael Laudrup. Modtager genvalg

Claus Johannesen, suppleant. Modtager genvalg

Carl Peter Elgård, suppleant. Modtager genvalg

7. Valg af kasserer og suppleant

På valg: Per Schou. Modtager genvalg

Jens Voldby Nielsen, suppleant. Modtager ikke genvalg

8. Valg af revisor og suppleant

På valg: Pia Broneée. Modtager genvalg

Allan Laurens, suppleant. Modtager genvalg

9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50,-kr.

10. Festudvalget beretter for året der gik.

11. Evt.

Forslag der ønskes behandlet afleveres til bestyrelsen senest d. 16/11. Bestyrelsen