Regnskab for Lyngerup Bylaug

for perioden l. oktober 1997 til 20. august 1999

Bankindestående pr. 10. oktober 1997                                                           kr. 11.230,00

Indtægter:

Renter pr. 31/12 1997                kr.    15,49

Renter pr. 31/12 1998                kr.    20,78

Kontingent for 1999,

89 medlemskaber                      kr. 4.450.00

Indtægter i alt                            kr. 4.486,27           kr. 4.486,27

Udgifter:

Forsikring af legeplads 1998      kr.   533,00

Forsikring af legeplads 1999      kr.   545,00

Bårebuket, Gerda Andersen       kr.   350,00

Udlæg, Festudvalget                 kr.   200,00

Udlæg, Festudvalget                 kr. 1.200,00

Generalforsamling                     kr.   530.00

Udgifter i alt                              kr. 3.358,00           kr. -3.358.00

Periodens resultat                                                  kr. 1.128,27                     kr.   1.128.27

Bankindestående pr. 20. august 1999                                                        kr. 12.358,27

 

Lyngerup, den ^ ^ <9 - ^ ^             Lyngerup, den 2^ \se?) .^      -        ^

/^, ^>c-A o ^           ^^ ^^s-______

Per Schou, kasserer                            Pia Bronée, revisor