Regnskab for Lyngerup Bylaug

for perioden 20. august 1999 til 30. november 1999

Bankindestående pr. 20. august 1999                                                                                        kr. 12.358,27

Indtægter:

Kontingent for 1999, nyt

medlem efter den 25/8-99                                 kr.    50,00

Nytårsudvalget, lån tilbage­betalt                        kr.   200.00

Indtægter i alt                                                    kr.   250,00                 kr.   250,00

 

Udgifter:

Ekstraordinær generalfor­samling, 25/8-99         kr.   500,00

Arbejdsdag i byen                                            kr.   289,50

Bårebuket, Leif Dam                                        kr.   350.00

Udgifter i alt                                       kr. 1.139,50           kr. -1.139.50

Periodens resultat                                                           kr.  -889,50            kr.    -889.50

Bankindestående pr. 30. november 1999                                                  kr. 11.468,77

                                                                          Lyngerup, den ^ ^7//^-.^ <^         Lyngerup, den ^'/^-'^

                                                                         

                                                                                              Per Schou, kasserer       Pia Bronée, revisor