LYNGERUP BYLAUG                                                                                                                                                        01-08-99

EKSTRAORIDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i LYNGERUP BYLAUG, jfr. vedtægterne for lauget.

Dato: Onsdag den 25/8 1999, kl. 19.30. Sted: Lyngerup Loppemarked.

DAGSORDEN:

1.   Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning.

3.   Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4.  Behandling af indkomne forslag.

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6.   Valg af kasserer og suppleant.

7.   Valg af revisor og suppleant.

8.   Fastsættelse af kontingent.

9.   Eventuelt.

P.2 Formanden vil berette om hvad bylauget har foretaget sig siden sidste general­forsamling.

Husk - hvis I har forslag - at aflevere disse inden den 18/8 1999.

Med venlig hilsen

LYNGERUP BYLAUG