Generalforsamling i Lyngerup Bylaug

Tirsdag d. 30/11 kl. 19.30 på loppemarkedet

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Bylaugslogo

5. Tilføjelse af §9 til vedtægterne*

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet afleveres til bestyrelsen senest d. 23/11 Bestyrelsen

*§8

Valg til festudvalg

Der skal vælges 4 personer til festudvalget for et år af gangen.

Festudvalget er ikke underlagt bylaugets kasse.

 

NB. Mødet er flyttet fra d. 17/11 til d. 30/11.