Årsberetning for Lyngerup Bylaug 1999.

Erik Sejersten kommer kl. ca. 20.30 og fortæller om Kyndby Losseplads og fremtidig vejforbindelse (bro over fjorden).

Den siddende bestyrelse blev valgt d. 25/8 1999. Siden da er der sket følgende:

Vi afholdte fælles arbejdsdag d. 9/10. Der deltog 14-15 personer, som fik ryddet fællesarealet omkring rundkørslen. Et flot stykke arbejde. Vores fællesarealer er: gadekæret, ved rundkørslen og boldbanen ved Søndervangen. Vandreservoiret på GI. Dalbyvej tilhører kommunens vandværk og vedligeholdes af dem. Fremtidige planer vedr. fællesarealerne er en ny arbejdsdag i februar år 2000 samt borde og bænke ved boldbanen og 5. Maj-stenen - evt. andre forslag.

Vedr. arbejdsulykkesforsikring i forbindelse med fælles arbejdsdage vil ML fortælle om senere.

På bestyrelsens vegne

Frans-Fagus Larsen Formand.